Výcvik

Výcvikové kurzy:

Informacefotogalerie

Výcvik probíhá každou neděli od 8:00

Další výcvik je prováděn po předchozí domluvě s výcvikářem a dle individuálních potřeb
našich členů i v jiné dny.

 

Pokud i vy máte zájem o sportovní kynologii. Navštivte nás ve výcvikový den a s sebou si vezměte:

– očkovací průkaz psa
– hladký stahovací obojek
– motivaci pro psa (pamlsky, hračky)
– dobrou náladu a vhodné oblečení

 

Podmínky výcviku:

– psovod dbá pokynů výcvikáře
– psovod po svém psu uklízí
– psovod dodržuje začátky výcviku
– řádně plní povinnosti člena klubu

 

Cvičíme podle těchto zkušebních řádů:

Národní zkušební řád – NZŘ
Speciální zkušební řád – TART

 

Desatero zásad rozumného pejskaře pro chování na cvičišti (při výcviku).

1.Svého psa nikdy nevenčím v areálu cvičiště (pokud k tomu přesto dojde z důvodu nekázně mého psa, ihned zjednám nápravu a vše uklidím).
2.Pokud necvičím,svého psa vždy odkládám do kotce, který je v mé správě (pokud žádný nemám, dovolím se někoho, kdo tento kotec má).
3.Svého psa pokud možno nevenčím ani na přilehlé louce, zejména v ranních hodinách, kdy se zde provádějí pachové práce.
4.Pachové práce (stopy) dokončuji nejpozději do 9.00 h. Nášlapy pro starší stopy provádím na poli nebo v zadní části louky (u lesa).
5.Pokud můj pes při stopování nenajde nakladené předměty, po ukončení cviku nenalezené předměty vždy dohledám a seberu.
6.Při individuálním výcviku beru ohled na ostatní, kteří cvičí v areálu. Obvykle cvičím v určené skupině a dbám pokynů výcvikáře.
7.Při použití překážek, zejména se jedná o úpravu výšky pro skok vysoký, uvedu vždy překážku do původního stavu.
8.Pokud si ze skladu vypůjčím pomůcky potřebné k výcviku (tabulka, aport atp.) vždy je vrátím na své místo.
9.V případě, že si chci jako řádný člen ZO nějakou pomůcku určenou k výcviku (pešek, rukáv atp.) půjčit, domluvím se s některým ze členů výboru ZO, který vypůjčenou věc zapíše do výpůjční knihy a vybere symbolický poplatek za zapůjčení.
10.Při nácviku obran v „kruhovce“ respektuji bezpečnou vzdálenost od ostatních a dbám rad figuranta nebo výcvikáře.